Dokumenty i finanse

Składki członkowskie wpłacamy co miesiąc na następujące konto bankowe:

39 1240 1763 1111 0010 2236 6785       BANK Pekao S. A.

tytuł przelewu prosimy opisywać zgodnie z poniższym przykładem:

składka członkowska, Jan Nowak, 2008

Wpisowe (jednorazowe przy przystąpieniu do Klubu)    30 zł
Wysokość składek członkowskich:
Klasy I – III         20 zł miesięcznie

Klasy IV – VIII   30 zł miesięcznie